• Users Online: 377
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Relationship between free fatty acid spectrum, blood stasis score, and macroangiopathy in patients with Type 2 Diabetes

Liu De-Liang, Chu Shu-Fang, Li Hui-Lin, Zhao Heng-Xia, Liu Xue-Mei, Qu Xin, Zhou Yi-Nan, Chen Zhe, Zhang Xue-Wen

Year : 2018| Volume: 4| Issue : 1 | Page no: 28-35

   This article has been cited by
 
1 Effect of main inorganic metal elements in Panax ginseng field soil on the photodegradation of fluazifop-p-butyl
Guangling Li,Songwei Li,Changzhong Liu,Jinqing Jiang
Environmental Science and Pollution Research. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Different techniques for peritoneal dialysis catheter implantation: A systematic review and network meta-analysis
Zhiyun Zang, Xiao Qiu, Lichuan Yang, Xin Wang, Zi Li
Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis. 2021; 41(6): 522
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Panacis Quinquefolii Radix: A Review of the Botany, Phytochemistry, Quality Control, Pharmacology, Toxicology and Industrial Applications Research Progress
Liu Yang,Ajiao Hou,Jiaxu Zhang,Song Wang,Wenjing Man,Huan Yu,Senwang Zheng,Xuejiao Wang,Songtao Liu,Hai Jiang
Frontiers in Pharmacology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article