• Users Online: 316
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Bioinformatics and expression analysis of NAC transcription factor genes in Scutellaria baicalensis

Liu Juan, Chen Ti-Ying, Yuan Yuan, Zhou Jun-Hui, Zhao Yu-Yang, Huang Lu-Qi

Year : 2018| Volume: 4| Issue : 2 | Page no: 37-42

   This article has been cited by
 
1 Genome-Wide Identification and Expression Profiles of bZIP Genes in Cannabis sativa L.
Meng Lu, Xiang-Xiao Meng, Yi-Ming Zhang, Xue-Wen Zhu, Jun Li, Wei-Qiang Chen, Hui-Hua Wan, Si-Fan Wang, Xue Cao, Wei Sun, Yao-Lei Mi, Jun-Wen Zhai
Cannabis and Cannabinoid Research. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article