• Users Online: 28
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2020| July-September  | Volume 6 | Issue 3  
    Online since September 8, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Effect of acupoints on acupuncture-moxibustion and its therapeutic mechanism
Han-Dan Zheng, Zhao-Qin Wang, Shan-Shan Li, Yuan Lu, Yan Huang, Ci-Li Zhou, Yu-Qing Lu, Hui-Rong Liu, Ya-Nan Liu, Huan-Gan Wu
July-September 2020, 6(3):239-248
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_20  
  763 73 -
Lanostane tetracyclic triterpenoids as important sources for anti-inflammatory drug discovery
Yu-Pei Yang, Shumaila Tasneem, Muhammad Daniyal, Liu Zhang, Yan-Zhe Jia, Yu-Qing Jian, Bin Li, Wei Wang
July-September 2020, 6(3):229-238
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_17_20  
  545 79 -
Clinical effect of tripterygium glycosides combined with glucocorticoids in the treatment of refractory nephrotic syndrome patients: A systematic review and meta-analysis
Ya-Qing Cheng, Jing Li, Hai-Shun Qu, Xian-Zhi Zhang, Hai-Li Zhang, Jing Zhang, Bo Peng
July-September 2020, 6(3):249-259
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_20_20  
  380 45 -
Strategy of systems biology for visualizing the “Black box” of traditional Chinese medicine
Yu Gu, Gao-Song Wu, Hou-Kai Li, Wei-Dong Zhang
July-September 2020, 6(3):260-270
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_31_20  
  304 40 -
Progress of traditional chinese medicine therapy in preventing and treating radiation enteritis
Cheng Jiang
July-September 2020, 6(3):271-275
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_33_20  
  252 33 -
ORIGINAL ARTICLES
Ginsenoside Rb1 pretreatment attenuates myocardial ischemia by reducing calcium/calmodulin-dependent protein kinase II-medicated calcium release
Wen-Jun Zhou, Juan-Li Li, Qian-Mei Zhou, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Yi-Yu Lu, Ming Zhao, Shi-Bing Su
July-September 2020, 6(3):284-294
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_24_20  
  205 15 -
Analysis of phytochemical constituents of zuogui wan in rat serum and its effects on early embryonic development of mice
Ya-Fei Guo, Kai-Xia Xu, Jie-Wei Hong, Shuang Yin, Xin Niu, Qian-Jin Feng, Ying-Li Wang
July-September 2020, 6(3):324-330
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_34_20  
  177 18 -
REVIEW ARTICLES
Systematic review and meta-analysis of shenfu injection on treating acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
Jian-Guo Lin, Jian Lyu, Meng-Hua Sun, Xing Liao, Yan-Ming Xie
July-September 2020, 6(3):276-283
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_30_20  
  172 23 -
ORIGINAL ARTICLES
Network pharmacology approach to determine active compounds and potential targets associated with the anti-abortion effects of scutellariae radix
Lei Ma, Qi-Lin Lei, Qing Su
July-September 2020, 6(3):341-352
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_35_20  
  147 17 -
The mechanisms of pei-yuan-tong-nao capsule as a therapeutic agent against cerebrovascular disease
Yu Wei, Xiao-Jing Fan, Ming-Hui Zhang, Mai-Qiu Wu, Wei Li, Ping Wang, Wei Xiong, Jian-Ping Lin
July-September 2020, 6(3):331-340
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_45_20  
  107 20 -
Clinical evaluation on xiyanping injection in the treatment of bronchopneumonia in children based on meta-analysis
Cheng Zhang, Jian Lyu, Yan-Ming Xie, Meng-Hua Sun
July-September 2020, 6(3):307-323
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_29_20  
  99 23 -
Guidelines for Chinese medicine rehabilitation of chronic obstructive pulmonary disease
Jian-Sheng Li
July-September 2020, 6(3):295-306
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_44_20  
  101 16 -
The antitumor activity and mechanism of MCL3 in G422 glioblastoma
Qian-Qian Du, Mei Tang, Lu-Lu Huang, Ru Zhao, Chen Yan, Yan Li, Xian-Dao Pan
July-September 2020, 6(3):353-361
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_46_20  
  94 19 -